about collection

Збірник наукових праць “Інноватика у вихованні”

Каталог видань

Сфера

До збірника увійшли наукові праці, здійснені у галузі теорії і методики виховання. Статті спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів, сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховного процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

Головний редактор

 • Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Заступники головного редактора

 • Гринькова Надія Михайлівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Відповідальний секретар

 • Ціпан Тетяна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Члени редакційної ради

 • Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
 • Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України
 • Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор, Вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
 • Павелків Р. В., доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету
 • Коберник О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 • Лобода С. М., доктор педагогічних наук, професор, доктор габілітований, професор звичайний Вищої школи інформатики і прикладних наук (м. Лодзь, Республіка Польща)

Редакційна колегія

 • Безкоровайна О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету
 • Вербець В. В., доктор педагогічних наук, професор, декан художньо-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного гуманітарного університету
 • Войтович І. С., доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних засобів навчання Рівненського державного гуманітарного університету
 • Лісова С. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти Рівненського державного гуманітарного університету
 • Литвиненко С. А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університеnту
 • Карпенчук С. Г., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету
 • Поніманська Т. І., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної і корекційної), проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету
 • Федяєва В. Л.,доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету
 • Шугаєва Л.М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету
 • Ящук І. П., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічноїакадемії
 • Бісовецька Л. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету
 • Дупак Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Упорядники

 • проф. Петренко О.Б., доц. Ціпан Т.С.

Науково-бібліографічне редагування

 • наукова бібліотека РДГУ

Рецензент

 • Пустовіт Г.П.доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН

Адреса редакції

 • м. Рівне, вул. Остафова 31, Рівненський державний гуманітарний університет
 • E-mail: ktimv@rshu.edu.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.